Sraigtai gips/med. 3,5 x 25 mm KOELNER 1000 vnt.
Sraigtai gips/met. 3,5 x 25 mm KOELNER 1000 vnt.
Sraigtai gips/med. 3,5 x 35 mm KOELNER 1000 vnt.
Sraigtai gips/met. 3,5 x 45 mm KOELNER 500 vnt.
Sraigtai gips/med. 4,2 x 70 mm KOELNER 250 vnt.
Sraigtai gips/met. 3,5 x 55 mm KOELNER 500 vnt.
Sraigtai gips/med. 4,8 x 100 mm KOELNER 200 vnt.
Sraigtai gips/med. 4,8 x 90 mm KOELNER 250 vnt.
Sraigtai gips/met. 3,5 x 35 mm KOELNER 1000 vnt.
Sraigtai gips/met. 4,8 x 90 mm KOELNER 250 vnt.
Sraigtai gips/med. 3,5 x 55 mm KOELNER 500 vnt.
Sraigtai gips/met. 4,8 x 110 mm KOELNER 200 vnt.
Sraigtai gips/med. 4,8 x 120 mm KOELNER 200 vnt.
Sraigtai gips/met. 4,8 x 120 mm KOELNER 200 vnt.
Sraigtai gips/med. 4,8 x 110 mm KOELNER 200 vnt.
Sraigtai gips/met. 4,8 x 100 mm KOELNER 200 vnt.
Sraigtai gips/med. 3,8 x 64 mm Xido
Sraigtai gips/med. 4,2 x 70 mm Xido
Sraigtai gips/met. 3,5 x 19 mm KOELNER 1000 vnt.
Sraigtai gips/met. 4,2 x 70 mm KOELNER 250 vnt.
Sraigtai gips/med. 4,8 x 90 mm Xido
Sraigtai gips/med. 4,8 x 100 mm Xido
Sraigtai gips/med. 4,8 x 120 mm Xido
Sraigtai gips/med. 3,5 x 25 mm Xido
Sraigtai gips/med. 3,5 x 35 mm Xido
Sraigtai gips/met. 4,2 x 70 mm Xido
Sraigtai gips/med. 3,5 x 45 mm Xido