Tolinės vinys2,0 - 2,5 x 25 mm Xido 2 x25, 0.5 kg
Tolinės vinys 2,0 x 20 mm Xido 2 x 20, 0.5 kg
Stoginės vinys 2,8 x 30 mm Xido 2.8 x 30, 1 kg
Stoginės vinys 2,8 x 40 mm Xido 2.8 x 40, 1 kg
Šiferinės vinys 4,0 x 100 mm Xido 4 x 100 mm
Šiferinės vinys Xido 4 x 120, 1 kg
Tolinės vinys 2,0 x 16 mm Xido 2 x 16, 0.5 kg
Tolinės vinys 2,0 x 20 mm Xido 2 x 20, 0.3 kg
Tolinės vinys 2,0 x 25 mm Xido 2 x 25, 0.3 kg
Tolinės vinys 2,5 x 32 mm Xido 2.5 x 32, 0.3 kg
Tolinės vinys 2,5 x 40 mm Xido 2.5 x 40, 0.3 kg
Tolinės vinys 2,5 x 32 mm Xido 2.5 x 32, 0.3 kg
Tolinės vinys 2,5 x 40 mm Xido 2.5 x 40, 0.3 kg
Vinys AQUALINE apvalia galvute, 80 vnt.
Vinys AQUALINE apvalia galvute, 80 vnt.
Vinys AQUALINE apvalia galvute, 80 vnt.
Stoginės vinys 2,5 x 25 mm Xido 2.5 x 25, 1 kg
Stoginės vinys 2,0 x 20 mm Xido 2 x 20, 1 kg
Stoginės vinys 2,8 x 30 mm Xido 2.8 x 30 mm
Stoginės vinys 2,8 x 40 mm Xido 2.8 x 40, 0.3 kg
Stoginės vinys 2,0 x 20 mm Xido 2 x 20, 0.5 kg
Stoginės vinys 2,5 x 25 mm Xido 2.5 x 25, 0.5 kg