Sraigtai YELL(250) 3,4 x 45 mm
Medsraigčiai 4,8 x 75 mm HOBAU 250 vnt., ZN
Laminato, panelių sraigtai 3,9 x 30 mm
Medsraigčiai VING CORRSEAL 4,8 x 38 mm ESSVE 250 vnt.
Medsraigčiai 4,2 x 45 mm HOBAU 700 vnt., ZN
Medsraigčiai 4,8 x 65 mm HOBAU 350 vnt., ZN
Laminato, panelių sraigtai 3,9 x 40 mm
Medsraigčiai 5,0 x 35 mm GUNNEBO 250 vnt., ZN
Medsraigčiai CORRSEAL 5,0 x 40 mm  250 vnt.
Medsraigčiai CUTTERS 3,9 x 42 mm ESSVE 250 vnt., ZN
Medsraigčiai VING CORRSEAL 4,8 x 45 mm ESSVE 250 vnt.
Medsraigčiai CUTTERS 3,9 x 42 mm ESSVE 400 vnt., ZN
Medsraigčiai 4,2 x 35 mm HOBAU 1000 vnt., ZN
Sraigtai WING
Sraigtai WING
37,95 € / dėž.
Sraigtai WING
Sraigtai WING
39,95 € / dėž.
Antgaliai ESSVE
Antgaliai ESSVE
4,49 € / pak.
Antgaliai ESSVE
Antgaliai ESSVE
2,99 € / pak.
Medsraigčiai CUTTERS 3,9 x 58 mm ESSVE 250 vnt., ZN
Medsraigčiai CUTTERS 3,9 x 57 mm ESSVE 250 vnt., ZN
Medsraigčiai 4,2 x 41 mm HOBAU 800 vnt., ZN
Sraigtai YELL(250) 3,4 x 55 mm
Antgaliai ESSVE
Antgaliai ESSVE
3,99 € / pak.
Antgaliai ESSVE
Antgaliai ESSVE
4,49 € / pak.
Antgaliai ESSVE IMPACT TX25,
Antgaliai ESSVE
Antgaliai ESSVE
3,99 € / pak.
Antgaliai ESSVE
Antgaliai ESSVE
3,99 € / pak.
Antgaliai ESSVE
Antgaliai ESSVE
4,49 € / pak.